Internat stanowi integralną część SOSzW w Międzychodzie.

Posiadamy 50 miejsc w pokojach 3-osobwych, w pełni urządzonych. Doskonale wyposażone świetlice stanowią dobrą bazę do zabaw i nauki.

Przy Ośrodku jest piękny teren zieleni, dobrze nadający się do odpoczynku i zabaw na świeżym powietrzu. W pobliżu znajduje się jezioro, park i lasy.

W internacie zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne z zakresu oligofrenopedagogiki.

Wychowawcy systematycznie wzbogacają swoją wiedzę zawodową, doskonaląc się na różnych kursach i studiach podyplomowych.

Naszych wychowawców wyróżnia przede wszystkim zapał do pracy i ciągły rozwój osobowy.

Ponadto kadrę cechuje fachowość i duże doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zadaniem wszystkich jest budowanie dobrej atmosfery, wzajemnego zaufania i zrozumienia,

oraz wprowadzenie wychowanków do życia, w szybko zmieniającym się otoczeniu.